Dyżur

UWAGA RODZICE!!!!

 

Proszę do dnia 20 czerwca zgłosić telefonicznie nr tel.531 407 778 dzieci,które będą chodziły do przedszkola w czasie wakacji (na dzień dzisiejszy z zachowaniem procedury na czas epidemii COVID – 19) :

dyżur lipiec – nasze przedszkole

sierpień – Przedszkole nr 3 ul. Andersa

 

Przedszkola będą czynne w godzinach 6:00 – 16:00

za

XI tydzień

 

TYGODNIOWY ZAKRES TREŚCI DO REALIZACJI (szczegóły realizacji nauczyciele zamieszczają w swoich grupach na facebooku)

1-5.06.2020

 

3 latki – Pani Justyna i Ewelina

Wtorek – 02.06.2020 r.

Temat : ,, Bawimy się wesoło''

Cele :

 1. wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad zabawy

 2. rozwijanie sprawności fizycznej oraz prawidłowej reakcji na sygnał umowny

 1. zachęcenie do podejmowania prac plastycznych, rozwijanie ekspresji twórczej dziecka.

 

Środa – 03.06.2020 r.

Temat :,, Nasze prawa''

Cele :

 1. uświadomienie dzieciom prawa do zabawy, miłości, opieki, nauki i rozwoju

 2. zagadki słowne – wdrażanie dzieci do ilustrowania słowa ( rozwiązania zagadki ) ruchem, gestem

 3. rozwijanie motoryki małej, umiejętności wałkowania, wyklejania w przestrzeni między liniami

 

Czwartek – 04.06.2020 r.

Temat :,, Nasze obowiązki''

Cele :

-kształtowanie prawidłowej postawy wobec swoich obowiązków

 1. rozwijanie i wzbogacanie słownictwa , umiejętności wypowiadania się na określony temat

 2. wdrażanie do wyrażania ruchem treści wiersza

 3. kształtowanie umiejętności dokonywania wyboru według własnych zainteresowań

 

Piątek – 05.06.2020 r.

Temat : ,, Dzieci na świecie''

Cele :

 1. zapoznanie dzieci z wybranymi zabawami ich rówieśników z różnych części świata

 2. rozwijanie szacunku do inności fizycznej i kulturowej

 3. rozwijanie sprawności fizycznej, przestrzegania ustalonych zasad zabawy

 4. doskonalenie motoryki małej, rozwijanie wyobraźni i kreatywności

 

4 latki – Pani Magda

Poniedziałek 1.06 DZIEŃ DZIECKA

 • Wdrażanie do spędzania czasu ze swoją rodziną

Słuchanie piosenki „Wszystkie dzieci nasze są”. Życzenia dla dzieci.

 

Wtorek 2.06 TACY SAMI, A JEDNAK INNI

 • dostrzeganie i szanowanie innych ludzi

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania

 • rozwijanie zdolności manualnych

Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Język migowy. Słuchanie piosenki „Dzieci świata”. Rysowanie obrazka dla przyjaciela.

 

Środa 3.06 JESTEŚMY DLA SIEBIE UPRZEJMI

 • zapoznaie ze słowem przyjaciela

 • zachęcanie do używania zwrotów grzecznościowych i kulturalnego zwracania się do siebie

Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej „Prawdziwy przyjaciel”. Odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu. Kolorowania obrazka.

 

Czwartek 4.06 ZABAWY W LICZENIE

 • Dostrzeganie różnic w wyglądzie dzieci z różnych stron świata,

 • rozwijanie spostrzegawczości

 • rozwijanie sprawności manualnej

Oglądanie obrazka przedstawiajacego dzieci z różnych stron świata. Wypowiedzi dzieci dotyczące powiedzenia „dzieci na całym świecie są takie same”.

Ćwiczenia graficzne- łaczenie kropek.

 

Piątek 5.06 LETNIE ZABAWY

 • rozwijanie sprawności fizycznej

 • wdrażanie do uważnego słuchania

 • zapoznanie z zabawami, w które można bawić się latem

Słuchanie wiersza J. Konarskiej „Podwórko”. Wykonywanie planszy „Letnie zabawy na podwórku”.

 

 

3-4-5 – latki Pni Ania

TEMAT TYGODNIA: Niby tacy sami, a jednak inni

Poniedziałek 01.06.2020

Temat: Dzień dziecka

 1. Wspólne świętowanie Dnia dziecka w gronie najbliższych -składanie życzeń, wręczanie upominków , wspólne spędzenie czasu.

Cel: zawężanie więzi rodzinnych, tworzenie klimatu bliskości

Wtorek 02.06.2020

Temat: Tolerancja

 1. Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Inny. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. Rozmowa na temat tolerancji.

Cel: kształtowanie postawy tolerancji. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

 1. Praca plastyczna ,,Ja jako zwierzę”.

Cel: wzmocnienie poczucia własnej wartości

Środa 03.06.2020

Temat: Wszyscy lubimy się bawić

 1. Ćwiczenia pamięci Co zginęło ze środka koła? Zabawa dydaktyczna Liczymy.

Cel: rozwijanie umiejętności liczenia.

 1. Zestaw ćwiczeń ruchowych

Cel: rozwijanie sprawności fizycznej.

Czwartek 04.06.2020

Temat: Kolorowy świat dzieci

 1. Zabawa dydaktyczna Rozpoznaj kolory. Eksperyment z kolorami – Świat widziany przez różową szybkę.

Cel : rozpoznawanie i nazywanie kolorów

 1. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę. Prezentowanie prawidłowej artykulacji głoski w.

Cel: poznawanie prawidłowej artykulacji głoski w.

Piątek 05.06.2020

Temat: Nasze zabawki

 1. Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Kraina zabawek. Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.

Cel: wdrażanie do wypowiadania się na temat wiersza.

 1. Praca plastyczno-techniczna Moja wymarzona zabawka.

Cel: Rozwijanie zdolności plastycznych i manualnych ,rozwijanie wyobraźni. 

5 – latki Pani Ewa

1.06.2020 poniedziałek

 

Międzynarodowy Dzień Dziecka

 

 

2.06.2020 - wtorek

 

 1. Rozmowa inspirowana wierszem A. Widzowskiej „Małe cuda”

- utrwalenie wiadomości na temat praw dziecka

 

 1. Zajęcia plastyczne – „Dziecięce marzenia”

- malowanie na temat swoich marzeń,

- rozwijanie pomysłowości i wyobraźni

 

 

3.06.2020 - środa

 

 1. Nauka wyliczanki – rymowanki D. Wawiłow „Kuba – Buba”.

- doskonalenie mowy i myślenia oraz zachęcanie do wspólnej zabawy z rodzicami

 

 1. Zagadki pantomimiczne – „Czym bawią się dzieci?”

- rozwijanie spostrzegawczości, pomysłowości i wyobraźni.

 

 

4.06.2020 - czwartek

 

 1. Jak rozpoznać dobrego przyjaciela?” – słuchanie wiersza B. Szelągowskiej „Mój przyjaciel”

- kształtowanie prawidłowych postaw społecznych

- rozumienie charakteru kontaktu społecznego jakim jest przyjaźń

 

 1. Narysuj swojego prawdziwego i dobrego przyjaciela.

- rozwijanie sprawności manualnej , wyobraźni i pomysłowości

 

 

5.06.2020 - piątek

 

 

 1. Zabawy słowne – „Nasze odczucia”

Zabawa „Coś miłego o sobie”

- kształtowanie dbałości o poprawną wymowę i uwagę

 

 1. Narysuj lub namaluj ( technika dowolna), siebie samego – autoportret.

- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej

 

 

5-6 latki Pani Agata

Temat tygodnia: Wakacyjne podróże

 

01.06.2020.

Dzień Dziecka. Złożenie życzeń. Osłuchanie z piosenką „Wszystkie dzieci nasze są”.

Zabawa ruchowa „Kolorowe kulki”.

 

02.06.2020.

Temat: Wakacje tuż-tuż.

Wakacyjne plany – rozmowa inspirowana wierszem L. Łącz „Letnie wakacje”. Wnioskowanie na temat wakacyjnych podróży na podstawie przedstawionych elementów. Kształtowanie logicznego myślenia. Utrwalanie poznanych liter.

Zabawa z elementem równowagi – Na szlaku.

Wakacyjna wyprawa – zajęcia plastyczne. Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej. Wyrażanie w pracy plastycznej własnych spostrzeżeń i wyobrażeń związanych z latem i wakacjami.

 

03.06.2020.

Temat: Skarb Bałtyku

Wakacje nad morzem – słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby „Bursztynek”.

Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego. Poznawanie historii powstania bursztynu oraz sposobów jego wykorzystania. Wzbogacanie wiadomości przyrodniczych.

Ćwiczenia gimnastyczne. Rozwijanie sprawności ruchowej.

 

04.05.2020.

Temat: Miejsca letniego wypoczynku

Jedziemy na wakacje – zabawa inscenizacyjna na podstawie utworu E. Stadtmüller Wakacyjny pociąg. Poznawanie miejsc letniego wypoczynku (z wykorzystaniem mapy Polski). Wprowadzanie wyrazów do czytania całościowego. Poznawanie sposobów spędzania czasu wolnego latem.

Zabawa ruchowa Szum morskich fal.

Nauka piosenki „Lato w kawiarence”. Rozwijanie wyobraźni twórczej. Opanowanie melodii i tekstu piosenki. Wyrabianie zdolności swobodnej improwizacji ruchowej przy muzyce.

 

05.06.2020.

Temat: Nadchodzi lato

Letnie ogrody – zajęcia matematyczne. Wzbogacanie zasobu słownictwa. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych. Wzbogacanie doświadczeń o efekty przesunięcia i obrotu.

Zabawa ruchowa z elementem celowania – Mistrzowie rzutów do celu.

Podróżnicy i ich bagaż – zajęcia techniczne. Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

6 – latki Pani Jola

1.06.poniedziałek

DZIEŃ DZIECKA :POGADANKA ,SKŁADANIE ŻYCZEŃ

 

2.06.wtorek

1. Wakacyjne plany. Cel:wnioskowanie na temat wakacyjnych podróży ,kształtowanie logicznego myślenia ,utrwalenie liter.

2.Wakacyjna wyprawa -zajęcie plastyczne. Cel :rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej,wyrażanie w pracy plastycznej,własnych spostrzeżeń i wyobrażeń związanych z latem i wakacjami.

 

3.06.środa

1.Wakacje nad morzem. Cel:poprawne odpowiadanie na pytania związane z treścią wysłuchanego opowiadania,wypowiadanie się na temat ilustracji,poznanie historii bursztynu.

2.Jedziemy na wakacje .Cel :poznawanie miejsc letniego wypoczynku,poznawanie sposobów spędzania czasu wolnego latem,rozwijanie wyobraźni twórczej.

 

4.06.czwartek

1.Letnie ogrody -zajęcia matematyczne. Cel:wzbogacenie zasobu słownictwa,rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur ,wzbogacenie doświadczeń o efekty przesunięcia i obrotu,pobudzanie pomysłowości i wyobraźni.

2.Lato i letnie zabawy-rozwiązywanie zagadek. Cel:poznawanie charakterystycznych cech lata,utrwalenie nazw letnich zabaw .rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia.

 

5.06.piątek

1.Podróżnicy i ich bagaż-zajęcia techniczne. Cel:zwracanie uwagi na konieczność doboru części garderoby i różnych przedmiotów do miejsca letniego wypoczynku.

2.Utrwalenie wiadomości o wakacyjnych podróżach.

 

KONKURS

Kochane przedszkolaki! 👧👦
Z okazji zbliżającego się DNIA DZIECKA ogłaszamy KONKURS!

JAK WYGLĄDA WASZ WYMARZONY ŚWIAT? 🤔☁️🍫🍦🍰
Czekamy z niecierpliwością, żeby go zobaczyć 🥰

Szczegóły konkursu znajdują się na plakacie 🙂